▤ CUPRINS


Raport catalog / Elev

 ☀ SCOPCentralizarea notelor și absențelor.
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
 ▶ UTILIZATORPărinte.
 ✎ APLICAREElev.
 ✔ GENERAREObservații centralizate

 ☀ SCOPCentralizarea tuturor observațiilor consemnate de profesori în catalogul electronic.
Dacă nu există observații consemnate elevului, atunci nu se va afișa raportul de la pasul 2.
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
  UTILIZATORPărinte.
 ✎ APLICAREElev.
 ✔ GENERARENotificare notă / absență

 ☀ SCOP
Notificarea părinților asupra notelor/absențelor ce au fost consmenate de către profesori.
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
   UTILIZATORPărinte.
 ✎ APLICAREAutomat.
 ✔ GENERARE