▤ CUPRINS


Formular motivare absență

 ☀ SCOPJustificarea unei absențe motivate din cauze medicale cu adeverință de la medicul de familie, sau prin motivație în urma cererii formulată de către părinte. 
 ☰ NIVELPreșcolarPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
 ▶ UTILIZATORAdministrator, Secretar și Educator/Învățător/Diriginte.
 ✎ APLICAREElev
 ✔ GENERARE
Formular scutire

 ☀ SCOP
Justificarea scutirii pentru orele de sport sau religie.
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
 ▶ UTILIZATORAdministrator, Secretar și Învătător/Diriginte.
 ✎ APLICAREElev
 ✔ GENERARE
Formular observații

 ☀ SCOP
Consemnare informații/mențiuni în legătură cu elevul/elevii. (ex: comportament neadecvat, absentare continuă, etc).
 ☰ NIVELPreșcolarPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
  UTILIZATORAdministrator, Secretar, Educator/Învățător/Diriginte, Titular și Profesor secundar.
 ✎ APLICAREElev
 ✔ GENERARE