▤ CUPRINS


Formular motivare absență

SCOP: Justificarea unei absențe motivate din cauze medicale cu adeverință de la medicul de familie, sau prin motivație în urma cererii formulată de către părinte pentru copilul său.

NIVEL: PreșcolarPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.

UTILIZATORAdministrator, Secretar și Educator/Învățător/Diriginte.

APLICARE: Elev

GENERARE: 

1. Filtrare/Căutare

2. Selectare elev prin clic pe acesta și pe urmă clic pe Adaugă formular.3. Selectare Motivare absențe.4. Adăugare:

  • La primul câmp Detalii motivare absență scriem motivele pentru care se motivează absența (ex: elevul a fost răcit, plecat cu părinții, etc);

  • La al doilea câmp denumit Document motivare absențe va trebui să apăsați pe butonul albastru Adăugați fișierul și să alegeți fișierul scanat/pozat în format .pdf, .jpg, .png de pe dispozitivul dvs.;

  • După selectarea fișierului, se apasă pe oricare din butoanele pe care scrie Salvează.
Formular scutire

SCOP: Justificarea scutirii pentru orele de sport sau religie.

NIVEL: Primar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.

UTILIZATORAdministrator, Secretar și Învătător/Diriginte.

APLICARE: Elev

GENERARE: 

1. Filtrare/Căutare

2. Selectare elev prin clic pe acesta și pe urmă clic pe Adaugă formular.3. Selectare Scutire.4. Adăugare:

  • La primul câmp Disciplină alegem materia pentru care vrem să adăugăm scutirea, adică Religie sau Educație fizică;

  • La al doilea câmp Detalii scutire consemnăm informațiile pentru care elevul este scutit la una sau ambele discipline;

  • La al treilea câmp Document scutire dăm clic pe butonul albastru Adăugați fișierul și alegem din calculator documentul justificativ în format .pdf, .jpg, .png;

  • După selectarea fișierului, se apasă pe oricare din butoanele pe care scrie Salvează.

Formular observații

SCOP: Consemnare informații/mențiuni în legătură cu elevul/elevii. (ex: comportament neadecvat, absentare continuă, etc).

NIVEL: PreșcolarPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.

UTILIZATORAdministrator, Secretar, Educator/Învățător/Diriginte și Titular.

APLICARE: Elev

GENERARE: 

1. Filtrare/Căutare

2. Selectare elev prin clic pe acesta și pe urmă clic pe Adaugă formular.3. Selectare Observații.4. În câmpul Observații se scrie informația care se dorește a fi consemnată, apoi se apasă pe oricare din butoanele pe care scrie Salvează.