▤ CUPRINS


Raport catalog / Elev

 ☀ SCOPCentralizarea notelor și absențelor. 
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
 ▶ UTILIZATORAdministrator, Secretar și Învățător/Diriginte.
✎ APLICAREElev
 ✔ GENERARE

Raport număr absențe / Elev

  ☀ SCOPCentralizarea și adunarea absențelor pe fiecare lună.
  ☰ NIVELPreșcolarPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
  ▶ UTILIZATORAdministrator, Secretar și Educator / Învățător / Diriginte.
 ✎ APLICAREElev
 ✔ GENERARE


Încheie medie / Disciplină

 ☀ SCOPÎncheierea mediei la o singură disciplină la finalul anului școlar sau la nevoie.
 ☰ NIVELPrimar, Gimnaziu, Liceu, Profesional, Postliceal.
  UTILIZATORAdministrator, Secretar, Diriginte și Titular.
 ✎ APLICARE Disciplină.
 ✔ GENERARE